راهنمایی دربارهٔ «جستجوی درس‌ها»

اطلاعیه مهم

 قابل توجه فرهنگیان ارجمند

 برای نخستین بار در کشور آغاز ثبت نام

 بسته تخصصی مهارت های سوادمالی بورس وارزهای دیجیتال

 64 ساعت ضمن خدمت ویژه فرهنگیان 

  ( ویژه تمامی رشته های شغلی )

  سرفصل های دوره  :  

 1- دوره تخصصی آشنایی با مهارت های سواد مالی به منظور 

    کارآفرینی در بازارهای آنلاین ارزهای دیجیتال 

( 32 ساعت ضمن خدمت تخصصی با کد دوره 99506801 )

 2 - دوره تخصصی معامله گری سهام در بورس اوراق بهادار

 و تحلیل تکنیکال 

 ( 32 ساعت ضمن خدمت تخصصی با کد دوره 99506784 )

 زمان ثبت نام از تاریخ   13 / 7 / 99 لغایت  19 / 7 / 99

( با ارائه گواهینامه قابل ثبت در سامانه LTMS )

زمان آزمون اصلی   :   23 / 7  / 99  و  24 / 7 / 99

زمان آزمون جبرانی :  3 / 8 / 99قابل توجه فرهنگیان ارجمند

اطلاعیه مهم

 آغاز ثبت نام دوره معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار و تحلیل تکنیکال
(اولین تجربه آموزش الکترونیکی بورس وبازارسرمایه جهت افزایش سوادمالی )
( با کد دوره 99506784)
( 32 ساعت ضمن خدمت تخصصی و سراسری ویژه تمامی رشته های شغلی )
اهداف کلی آموزش : 
تسلط فراگیر بر تمامی مهارت های لازم برای ورود به بازار سرمایه 
 تجربه سرمایه گذاری اصولی و مطمِِئن در بورس اوراق بهادار 
 مطابق یا روش های علمی و کارآمد معامله گری در بازار سرمایه 
و هرآنچه برای ورود به بازار سرمایه ، سرمایه گذاری اصولی ، تحلیل بازار و 
سودآفرینی به عنوان یک معامله گر بورس اوراق بهادار به دانستن آن نیاز دارید
 در قالبی کاربردی و اجرایی  ارائه شده است .

زمان ثبت نام : از تاریخ  13 / 7 / 99 لغایت  19 / 7 /9۹

( با ارائه گواهینامه قابل ثبت در سامانه LTMS  )

زمان آزمون اصلی   :   23 / 7  / 99  و  24 / 7 / 99

زمان آزمون جبرانی :  3 / 8 / 99


قابل توجه فرهنگیان ارجمند

  اطلاعیه مهم

 ( برای نخستین بار در کشور ) 
 آغاز ثبت نام دوره آشنایی با مهارت های سواد مالی به منظور کار آفرینی 
در بازارهای آنلاین ارزهای دیجیتال ( با کد دوره 99506801 )
(اولین تجربه آموزش الکترونیکی جهت ورود به عرصه ارزهای دیجیتال) 
( 32 ساعت ضمن خدمت تخصصی و سراسری ویژه تمامی رشته های شغلی )
اهداف کلی آموزش : 
- آشنایی با مفاهیم پایه و تکنولوژی های نوین ارزهای دیجیتال
- آشنایی با قوانین ارزهای دیجیتال در ایران
- آشنایی با بایدها و نبایدهای ارزهای دیجیتال 

- آشنایی با مهارت های ورود به عرصه ارزهای دیجیتال 

- آشنایی با بازارهای داخلی و خارجی ارزهای دیجیتال 

- توانایی تحلیل بازار ارزهای دیجیتال
- تسلط بر مهارت های لازم جهت معاملات ارزهای دیجیتال 
و ده ها مهارت تکمیلی دیگردرقالب دوره ای کاربردی و اجرایی ارائه شده است .

زمان ثبت نام : از تاریخ 13 / 7 / 99 لغایت 19 / 7 /9۹

( با ارائه گواهینامه قابل ثبت در سامانه LTMS )

زمان آزمون اصلی   :   23 / 7  / 99  و  24 / 7 / 99

زمان آزمون جبرانی :  3 / 8 / 99


اطلاعیه مهم

 قابل توجه فرهنگیان ارجمند

 برای نخستین بار در کشور آغاز ثبت نام

 بسته تخصصی مهارت های سوادمالی بورس وارزهای دیجیتال

 64 ساعت ضمن خدمت ویژه فرهنگیان 

  ( ویژه تمامی رشته های شغلی )

  سرفصل های دوره  :  

 1- دوره تخصصی آشنایی با مهارت های سواد مالی به منظور 

    کارآفرینی در بازارهای آنلاین ارزهای دیجیتال 

( 32 ساعت ضمن خدمت تخصصی با کد دوره 99506801 )

 2 - دوره تخصصی معامله گری سهام در بورس اوراق بهادار

 و تحلیل تکنیکال 

 ( 32 ساعت ضمن خدمت تخصصی با کد دوره 99506784 )

 زمان ثبت نام از تاریخ  29 / 6 / 99 لغایت  7 / 7 / 99

( با ارائه گواهینامه قابل ثبت در سامانه LTMS )

زمان آزمون اصلی   :   8 / 7  / 99

زمان آزمون جبرانی :  15 / 7 / 99
قابل توجه فرهنگیان ارجمند

  اطلاعیه مهم

 ( برای نخستین بار در کشور ) 
 آغاز ثبت نام دوره آشنایی با مهارت های سواد مالی به منظور کار آفرینی 
در بازارهای آنلاین ارزهای دیجیتال ( با کد دوره 99506801 )
(اولین تجربه آموزش الکترونیکی جهت ورود به عرصه ارزهای دیجیتال) 
( 32 ساعت ضمن خدمت تخصصی و سراسری ویژه تمامی رشته های شغلی )
اهداف کلی آموزش : 
- آشنایی با مفاهیم پایه و تکنولوژی های نوین ارزهای دیجیتال
- آشنایی با قوانین ارزهای دیجیتال در ایران
- آشنایی با بایدها و نبایدهای ارزهای دیجیتال 

- آشنایی با مهارت های ورود به عرصه ارزهای دیجیتال 

- آشنایی با بازارهای داخلی و خارجی ارزهای دیجیتال 

- توانایی تحلیل بازار ارزهای دیجیتال
- تسلط بر مهارت های لازم جهت معاملات ارزهای دیجیتال 
و ده ها مهارت تکمیلی دیگردرقالب دوره ای کاربردی و اجرایی ارائه شده است .

زمان ثبت نام : از تاریخ 29 / 6 / 99 لغایت 7 / 7 /9۹

( با ارائه گواهینامه قابل ثبت در سامانه LTMS )

زمان آزمون اصلی   :   8 / 7  / 99

زمان آزمون جبرانی :  15 / 7 / 99


قابل توجه فرهنگیان ارجمند

اطلاعیه مهم

 آغاز ثبت نام دوره معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار و تحلیل تکنیکال
(اولین تجربه آموزش الکترونیکی بورس وبازارسرمایه جهت افزایش سوادمالی )
( با کد دوره 99506784)
( 32 ساعت ضمن خدمت تخصصی و سراسری ویژه تمامی رشته های شغلی )
اهداف کلی آموزش : 
تسلط فراگیر بر تمامی مهارت های لازم برای ورود به بازار سرمایه 
 تجربه سرمایه گذاری اصولی و مطمِِئن در بورس اوراق بهادار 
 مطابق یا روش های علمی و کارآمد معامله گری در بازار سرمایه 
و هرآنچه برای ورود به بازار سرمایه ، سرمایه گذاری اصولی ، تحلیل بازار و 
سودآفرینی به عنوان یک معامله گر بورس اوراق بهادار به دانستن آن نیاز دارید
 در قالبی کاربردی و اجرایی  ارائه شده است .

زمان ثبت نام : از تاریخ 29 / 6 / 99 لغایت 7 / 7 /9۹

( با ارائه گواهینامه قابل ثبت در سامانه LTMS  )

زمان آزمون اصلی   :   8 / 7  / 99

زمان آزمون جبرانی :  15 / 7 / 99