بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان ( ویژه دبیران متوسطه دوم )

 بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان ( ویژه دبیران متوسطه دوم )

   قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

   آغاز ثبت نام بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان

   ۷۰ ساعت ضمن خدمت تخصصی  ( ویژه دبیران متوسطه دوم )

   ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   ( شهریه دوره با تخفیف ویژه ۷۰۰۰۰ تومان )

   سرفصل های دوره بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان : 

  اخلاق حرفه ای با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۶۹  / تدریس و مهارت مرتبط با آن با کد دوره  ۹۹۵۰۶۸۷۱

  مدیریت کلاس با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۷۰   / ٰآموزش الکترونیکی  با کد ۹۹۵۰۶۸۹۲ 

  ارزشیابی آموزش های الکترونیکی با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۹۱