دوره های موجود

قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

اطلاعیه مهم 

آغاز ثبت نام دوره جامع مهارت های هفتگانه ICDL 

ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، 

قراردادی و  نیروهای جدیدالاستخدام 

( با ارایه گواهینامه رسمی ) 

 ثبت نام از تاریخ 1 / 5 / 99  لغایت  تاریخ 17 / 5 / 99

 در سامانه موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

زمان آزمون اصلی : 18 / 5 / 99 لغایت 24 / 5 / 99

زمان آزمون جبرانی : 25 / 5 / 99  


  قابل توجه فرهنگیان محترم 

  آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL  (ویژه مرداد 99

  ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
   و نیروهای جدیدالاستخدام 

  ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 

   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 1/ 5 / 99 تا تاریخ  17 / 5 / 99 نسبت
 به ثبت نام دردوره مهارت اول (مفاهیم پایه فناوری اطلاعات) اقدام نمایند .

زمان آزمون اصلی   :    18 / 5  / 99

زمان آزمون جبرانی :    25 / 5 / 99


 قابل توجه فرهنگیان محترم 

 آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL (ویژه مردادماه 99

  ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
  و نیروهای جدیدالاستخدام 

  ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 

  همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 1/ 5 / 99 تا تاریخ  17 / 5 / 99 
  نسبت به ثبت نام دردوره مهارت دوم ( ویندوز )  اقدام نمایند .

زمان آزمون اصلی   :    19 / 5  / 99

زمان آزمون جبرانی :    25 / 5 / 99


   قابل توجه فرهنگیان محترم 

  آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL (ویژه مردادماه 99

  ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
  و نیروهای جدیدالاستخدام 

  ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 

  همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 1/ 5 / 99 تا تاریخ  17 / 5 / 99 
  نسبت به ثبت نام دردوره مهارت سوم ( ورد)  اقدام نمایند .

زمان آزمون اصلی   :    20 / 5  / 99

زمان آزمون جبرانی :    25 / 5 / 99


   قابل توجه فرهنگیان محترم 

  آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL (ویژه مردادماه 99

  ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
   و نیروهای جدیدالاستخدام 

  ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 

   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 1/ 5 / 99 تا تاریخ  17 / 5 / 99 
   نسبت به ثبت نام دردوره مهارت چهارم (  اکسل)  اقدام نمایند .

زمان آزمون اصلی   :   21 / 5  / 99

زمان آزمون جبرانی :    25 / 5 / 99


  قابل توجه فرهنگیان محترم 

 آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL (ویژه مردادماه 99

  ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
  و نیروهای جدیدالاستخدام 

  ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 

  همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 1/ 5 / 99 تا تاریخ  17 / 5 / 99 
  نسبت به ثبت نام دردوره مهارت پنجم  ( اکسس )  اقدام نمایند .

زمان آزمون اصلی   :    22 / 5  / 99

زمان آزمون جبرانی :    25 / 5 / 99


  قابل توجه فرهنگیان محترم 

  آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL (ویژه مردادماه 99

   ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
   و نیروهای جدیدالاستخدام 

  ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 

   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 1/ 5 / 99 تا تاریخ  17 / 5 / 99 
   نسبت به ثبت نام دردوره مهارت ششم  ( پاورپونت )  اقدام نمایند .

زمان آزمون اصلی   :    23 / 5  / 99

زمان آزمون جبرانی :    25 / 5 / 99


 قابل توجه فرهنگیان محترم 

 آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL (ویژه مردادماه 99

  ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
  و نیروهای جدیدالاستخدام 

  ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 

   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 1/ 5 / 99 تا تاریخ  17/ 5 / 99 
   نسبت به ثبت نام دردوره مهارت ششم  ( پاورپونت )  اقدام نمایند .

زمان آزمون اصلی   :   24 / 5  / 99

زمان آزمون جبرانی :    25 / 5 / 99


اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان ارجمند ( برای اولین بار در ایران ) 

ثبت نام بسته جامع مهارت های حرفه ای و تخصصی معلمان

110 ساعت ضمن خدمت تخصصی ویژه فرهنگیان 

زمان ثبت نام از تاریخ 29 / 3 / 99 تا  تاریخ  6 / 4 / 99

سرفصل های دوره بسته تخصصی مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان :  

- دوره مهارت بدو خدمت معلمان : 54 ساعت با کد دوره 91402409

- دوره مدیریت کلاس درس : 32 ساعت با کد دوره 91401522

- دوره  elearning  ( آموزش الکترونیکی) : 24 ساعت با کد دوره 91400810  

زمان آزمون اصلی   :   7 / 4  / 99

زمان آزمون جبرانی :  14 / 4 / 99


 آغاز ثبت نام دوره بدو خدمت معلمان (54 ساعت ضمن خدمت )

  با کد دوره 91402409

  زمان ثبت نام   29 / 3 / 99 تا تاریخ  6 / 4 / 99 

زمان آزمون اصلی   :   7 / 4  / 99

زمان آزمون جبرانی :  14 / 4 / 99
دوره مدیریت کلاس درس (32 ساعت ضمن خدمت)

با کد دوره  :  91401522

زمان ثبت نام   29 / 3 / 99 تا تاریخ  6 / 4 / 99 

زمان آزمون اصلی   :   7 / 4  / 99

زمان آزمون جبرانی :  14 / 4 / 99
دوره elearning - آموزش الکترونیکی (24 ساعت ضمن خدمت)

با کد دوره  :  91400810

زمان ثبت نام   29 / 3  / 99 تا تاریخ   6 / 4 / 99 

زمان آزمون اصلی   :   7 / 4  / 99

زمان آزمون جبرانی :  14 / 4 / 99


دوره افت تحصیلی و پیشگیری از آن (20ساعت ضمن خدمت)

با کد دوره  :  91400459

زمان ثبت نام   29/ 3 / 99 تا تاریخ  6 / 4 / 99 

زمان آزمون اصلی   :   7 / 4  / 99

زمان آزمون جبرانی :  14 / 4 / 99


دوره انگیزش تحصیلی و مطالعه (12ساعت ضمن خدمت)

با کد دوره  :  91400460

زمان ثبت نام   29 / 3 / 99 تا تاریخ  6 / 4 / 99 

زمان آزمون اصلی   :   7 / 4  / 99

زمان آزمون جبرانی :  14 / 4 / 99


 اطلاعیه مهم 

 قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

 ثبت نام دوره بسته جامع فناوری های نوین آموزشی 

 94 ساعت ضمن خدمت ویژه فرهنگیان 

 زمان ثبت نام از تاریخ 29 / 3 / 99  تا  تاریخ  6 / 4 / 99

سرفصل های دوره بسته جامع فناوری های نوین آموزشی :  

- دوره تولید محتوای الکترونیک : 48 ساعت ضمن خدمت با کد دوره  92002414

- دوره راه اندازی کسب و کار نوآورانه ( استارت آپ ) : 24 ساعت با کد دوره  99506728

- دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه : 22 ساعت با کد دوره  92003079

زمان آزمون اصلی   :   7 / 4  / 99

زمان آزمون جبرانی :  14 / 4 / 99


 ( آغاز ثبت نام دوره تیرماه 99 )

 دوره تولید محتوای الکترونیکی 48 ساعت 

 با کد دوره 92002414 

 زمان ثبت نام : از تاریخ 29/ 3 /99 لغایت 6 / 4 / 99 

این دوره شامل آموزش کار با نرم افزار تولید محتوای الکترونیک 

Adobe Captivate 2019 می باشد که آخرین نسخه از این نرم افزار است

در این دوره علاوه بر کار با نرم افزار به بررسی و معرفی انواع محتوا خواهیم پرداخت.

در دنیایی که وب سایت ها، اپلیکیشن های موبایل و شبکه های اجتماعی حرف اول را می زنند، تولید محتوا یکی از مهم ترین و موثر ترین ابزار های توسعه کسب و کار و آموزش موثر است.

با تولید محتوای مناسب می توانید آموزشی دقیق تر به مخاطبان خود ارائه کنید و افزایش بازدهی آن ها را به وضوح ببینید. دیگر وقت آن رسیده است که از تکنولوژی برای پیشرف در حرفه ی خود استفاده کنید. 

اگر مخاطبانی دارید که به شما گوش می دهند این دوره برای شما طراحی شده است. 

به دنیای آموزش مدرن خوش آمدید!

زمان آزمون اصلی   :   7 / 4  / 99

زمان آزمون جبرانی :  14 / 4 / 99


( آغاز ثبت نام دوره  تیرماه 99  )

دوره راه اندازی کسب و کار نوآورانه  ( استارت آپ ) : 24 ساعت

 با کد دوره  99506728

زمان ثبت نام : از تاریخ 29 / 3 / 99 لغایت  6 / 4 / 99

این دوره می تواند مرجعی خوب برای یاد گیری فنون راه اندازی کسب و کار های نوین باشد.

ما در این دوره سعی می کنیم مفاهیم کسب و کار های نوپای نوآورانه، ایده پردازی، مدیریت کسب و کار، کسب و کار های مبتنی بر IT و تکنولوژی های روز ، تجارت الکترونیک، نمونه های اولیه از ایده یا محصول و... را معرفی کرده و به بررسی آن ها بپردازیم.

امید است پس از پایان این دوره شما توانایی لازم برای مدیریت و برنامه ریزی یک کسب و کار نوپای مبتنی بر ایده ای نوین را داشته باشید و از متد های روز برای راه اندازی و نتیجه گیری از آن استفاده فرمایید.

اگر فکر می کنید رویاهایی دارید که زمان به واقعیت پیوستن آن ها رسیده، این دوره دقیقا برای شما طراحی شده است!

زمان آزمون اصلی   :   7 / 4  / 99

زمان آزمون جبرانی :  14 / 4 / 99


( آغاز ثبت نام دوره تیرماه  99 )

دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه 22 ساعت 

با کد دوره  92003079

زمان ثبت نام : از تاریخ  29 / 3 / 99 لغایت 6 / 4 / 99

در این دوره به آموزش چهار مبحث اصلی خواهیم پرداخت:

اتوماسیون اداری،  ( Word) ،  (Excel )  ، ( power point )

اگر می خواهید برای توسعه کسب و کار و یا پیشرفت در حرفه خود قدمی بردارید این مهارت ها جزو واجبات است.

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی  نیاز  به یادگیری  مهارت های کار با رایانه و ابزارها و

 تکنولوژی های نوین دارید. شاید وقت آن رسیده است که به تکنولوژی روی آورید.

اگر به پیشرفت در شغل و حرفه ی خود اهمیت می دهید و دوست دارید همواره بروز باشید؛

 این دوره دقیقا برای شما طراحی شده است.

زمان آزمون اصلی   :   7 / 4  / 99

زمان آزمون جبرانی :  14 / 4 / 99خبرهای سایت