دوره های موجود

قابل توجه فرهنگیان ارجمند 
 آغاز ثبت نام دوره معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار و تحلیل تکنیکال
(اولین تجربه آموزش الکترونیکی بورس وبازارسرمایه جهت افزایش سوادمالی ) 
( 28 ساعت ضمن خدمت تخصصی و سراسری ویژه تمامی رشته های شغلی )
اهداف کلی آموزش : 
تسلط فراگیر بر تمامی مهارت های لازم برای ورود به بازار سرمایه 
 تجربه سرمایه گذاری اصولی و مطمِِئن در بورس اوراق بهادار 
 مطابق یا روش های علمی و کارآمد معامله گری در بازار سرمایه 
و هرآنچه برای ورود به بازار سرمایه ، سرمایه گذاری اصولی ، تحلیل بازار و 
سودآفرینی به عنوان یک معامله گر بورس اوراق بهادار به دانستن آن نیاز دارید
 در قالبی کاربردی و اجرایی  ارائه شده است .

زمان ثبت نام : از تاریخ 29 / 2 / 99 لغایت ۱۱ / 3 /9۹

زمان آزمون اصلی   : 12 / 3  / 99

زمان آزمون جبرانی :  13 / 3 / 99

اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

(شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت عید سعید فطر ) 
 به مناسبت عید سعید فطر  ثبت نام دوره ویژه  بسته جامع ICDL  
130 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

 با تخفیف ویژه ( 81000 تومان ) آغاز گردید .

 ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/3/3 لغایت 99/3/16

زمان آزمون اصلی : 18/ 3 / 99 لغایت 24/ 3 / 99

زمان آزمون جبرانی : 25 / 3 / 99  


اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

(شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت گرامیداشت هفته معلم ) 
 به مناسبت بزرگداشت مقام  شامخ معلم ثبت نام دوره ویژه  بسته جامع ICDL  
130 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 
با تخفیف ویژه ( 55000 تومان ) آغاز گردید .

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/2/8 لغایت 99/2/21

زمان آزمون اصلی : 22 / 2 / 99 لغایت 1 / 3 / 99

زمان آزمون جبرانی : 3 / 3 / 99  

قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL  ( ویژه هفته معلم ) 

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 2/8  / 99 تا تاریخ  21 / 2 / 99 
 نسبت به ثبت نام در دوره  مهارت اول  (مفاهیم پایه فناوری اطلاعات) اقدام نمایند 

زمان آزمون اصلی : 22 / 2 / 99 

زمان آزمون جبرانی : 3 / 3 / 99


قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL  ( ویژه هفته معلم ) 

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ  8 / 2 / 99  تا تاریخ  21 / 2 / 99 
 نسبت به ثبت نام در دوره  مهارت دوم (ویندوز ) اقدام نمایند 

زمان آزمون اصلی : 24 / 2 / 99 

زمان آزمون جبرانی : 3 / 3 / 99قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL  ( ویژه هفته معلم ) 

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ  8 / 2 / 99  تا تاریخ  21 / 2 / 99 
 نسبت به ثبت نام در دوره  مهارت سوم  ( WORD ) اقدام نمایند 

زمان آزمون اصلی : 28 / 2 / 99 

زمان آزمون جبرانی : 3 / 3 / 99
قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL  ( ویژه هفته معلم ) 

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ  8 / 2 / 99  تا تاریخ  21 / 2 / 99 
 نسبت به ثبت نام در دوره  مهارت  چهارم ( EXCEL ) اقدام نمایند 

زمان آزمون اصلی : 29 / 2 / 99 

زمان آزمون جبرانی : 3 / 3 / 99
قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL  ( ویژه هفته معلم ) 

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ  8 / 2 / 99  تا تاریخ  21 / 2 / 99 
 نسبت به ثبت نام در دوره  مهارت پنجم ( ACCESS ) اقدام نمایند 

زمان آزمون اصلی : 30 / 2 / 99 

زمان آزمون جبرانی : 3 / 3 / 99
قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL  ( ویژه هفته معلم ) 

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ  8 / 2 / 99  تا تاریخ  21 / 2 / 99 
 نسبت به ثبت نام در دوره  مهارت ششم  ( POWER POINT  ) اقدام نمایند 

زمان آزمون اصلی : 31 / 2 / 99 

زمان آزمون جبرانی : 3 / 3 / 99
قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL  ( ویژه هفته معلم ) 

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ  8 / 2 / 99  تا تاریخ  21 / 2 / 99 
 نسبت به ثبت نام در دوره  مهارت  هفتم  ( اینترنت  ) اقدام نمایند 

زمان آزمون اصلی :   1  / 3 / 99 

زمان آزمون جبرانی : 3 / 3 / 99اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

(شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت  عید سعید فطر ) 
 به مناسبت عید سعید فطر  ثبت نام دوره ویژه  بسته جامع مهارت حرفه ای 
و تخصصی معلمان 110 ساعت ضمن خدمت تخصصی ویژه فرهنگیان
 موسسه مدبران عصر فرا اندیشه با تخفیف ویژه ( 67000تومان ) آغاز گردید .

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/3/3 لغایت 99/3/16

سرفصل های دوره بسته تخصصی مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان :  

- دوره مهارت بدو خدمت معلمان : 54 ساعت با کد دوره 91402409

- دوره مدیریت کلاس درس : 32 ساعت با کد دوره 91401522

- دوره  elearning  ( آموزش الکترونیکی) : 24 ساعت با کد دوره 91400810  

زمان آزمون اصلی :  17 / 3 / 99

زمان آزمون جبرانی : 26 / 3 / 99  
 آغاز ثبت نام دوره تخصصی بدو خدمت معلمان

 (ویژه عید سعید فطر  )

 اطلاعیه مهم 

 قابل توجه فرهنگیان محترم 

 به مناسبت عید سعید فطر  دوره  تخصصی 
بدو خدمت معلمان 54 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان 
موسسه مدبران عصر فرا اندیشه با تخفیف ویژه ( 36000 تومان ) آغاز گردید . 

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/3/3 لغایت 99/3/16

زمان آزمون اصلی :  17 / 3 / 99

زمان آزمون جبرانی : 26 / 3 / 99  

 آغازثبت نام دوره تخصصی مدیریت کلاس درس

 (ویژه عید سعید فطر )

 اطلاعیه مهم 

 قابل توجه فرهنگیان محترم 

 به مناسبت عید سعید فطر  دوره  تخصصی 
مدیریت کلاس درس 32 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان 
موسسه مدبران عصر فرا اندیشه با تخفیف ویژه (  20000 تومان ) آغاز گردید . 

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/3/3 لغایت 99/3/16

زمان آزمون اصلی :  17 / 3 / 99

زمان آزمون جبرانی : 26 / 3 / 99  اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

 به مناسبت عید سعید فطر ثبت نام دوره  تخصصی e-learning  
24 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 
با تخفیف ویژه  ( 14000تومان ) آغاز گردید . 

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/3/3 لغایت 99/3/16

زمان آزمون اصلی :  17 / 3 / 99

زمان آزمون جبرانی : 26 / 3 / 99  


اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

(شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت گرامیداشت هفته معلم ) 
 به مناسبت بزرگداشت مقام  شامخ معلم ثبت نام دوره ویژه  بسته جامع 
مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان 110 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان
 موسسه مدبران عصر فرا اندیشه با تخفیف ویژه ( 50000 تومان ) آغاز گردید .

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/2/8 لغایت 99/2/19

سرفصل های دوره بسته تخصصی مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان :  

- دوره مهارت بدو خدمت معلمان : 54 ساعت با کد دوره 91402409

- دوره مدیریت کلاس درس : 32 ساعت با کد دوره 91401522

- دوره  elearning  ( آموزش الکترونیکی) : 24 ساعت با کد دوره 91400810  

زمان آزمون اصلی :  20 / 2 / 99

زمان آزمون جبرانی :  21 / 2 / 99
 اطلاعیه مهم 

 قابل توجه فرهنگیان محترم 

 (شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت گرامیداشت هفته معلم) 
 به مناسبت بزرگداشت مقام  شامخ معلم ثبت نام دوره  تخصصی 
بدو خدمت معلمان 54 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان 
موسسه مدبران عصر فرا اندیشه با تخفیف ویژه ( 36000 تومان ) آغاز گردید . 

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/2/8 لغایت 99/2/19

زمان آزمون اصلی   :  20 / 2 / 99

زمان آزمون جبرانی :  21 / 2 / 99 اطلاعیه مهم 

 قابل توجه فرهنگیان محترم 

 (شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت گرامیداشت هفته معلم) 
 به مناسبت بزرگداشت مقام  شامخ معلم ثبت نام دوره  تخصصی 
مدیریت کلاس درس 32 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان 
موسسه مدبران عصر فرا اندیشه با تخفیف ویژه ( 14000تومان ) آغاز گردید . 

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/2/8 لغایت 99/2/19

زمان آزمون اصلی   :  20 / 2 / 99

زمان آزمون جبرانی :  21 / 2 / 99
اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

(شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت گرامیداشت هفته معلم ) 
 به مناسبت بزرگداشت مقام  شامخ معلم ثبت نام دوره  تخصصی e-learning  
24 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 
با تخفیف ویژه  ( 13000تومان ) آغاز گردید . 

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/2/8 لغایت 99/2/19

زمان آزمون اصلی   :  20 / 2 / 99

زمان آزمون جبرانی :  21 / 2 / 99
اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

(شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت عید سعید فطر ) 
 به مناسبت عید سعیدفطر ثبت نام دوره ویژه بسته جامع فناوری
94 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

با تخفیف ویژه (56000 تومان) آغازگردید.

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/3/3 لغایت 99/3/16

سرفصل های دوره بسته جامع فناوری های نوین آموزشی :  

- دوره تولید محتوای الکترونیک : 48 ساعت ضمن خدمت با کد دوره  92002414

- دوره راه اندازی کسب و کار نوآورانه ( استارت آپ ) : 24 ساعت با کد دوره  99506728

- دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه : 22 ساعت با کد دوره  92003079

زمان آزمون اصلی :  17 / 3 / 99

زمان آزمون جبرانی : 26 / 3 / 99  

اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

(شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت عید سعید فطر ) 
 به مناسبت عید سعید فطر  ثبت نام دوره ویژه تولیدمحتوای الکترونیکی
48 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

با تخفیف ویژه (30000 تومان) آغازگردید.

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/3/3 لغایت 99/3/16 


این دوره شامل آموزش کار با نرم افزار تولید محتوای الکترونیک 
Adobe Captivate 2019 می باشد که آخرین نسخه از این نرم افزار است
در این دوره علاوه بر کار با نرم افزار به بررسی و معرفی انواع محتوا 
خواهیم پرداخت . در دنیایی که وب سایت ها ، اپلیکیشن های موبایل و
 شبکه های اجتماعیحرف اول را می زنند ، تولید محتوا یکی از مهم ترین و 
 موثرترین ابزارهای توسعه کسب و کار و آموزش است .
با تولید محتوای مناسب می توانید آموزشی دقیق تر به مخاطبان خود ارائه کنید و 
افزایش بازدهی آنها را به وضوح مشاهده نمایید .
به دنیای آموزش مدرن خوش آمدید!

زمان آزمون اصلی :  17 / 3 / 99

زمان آزمون جبرانی : 26 / 3 / 99  اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

(شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت عید سعید فطر ) 
 به مناسبت عید سعید فطر ثبت نام دوره ویژه استارتاپ
24ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

با تخفیف ویژه (16000 تومان) آغازگردید.

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/3/3 لغایت 99/3/16


این دوره می تواند مرجعی خوب برای یاد گیری فنون راه اندازی کسب و کار های نوین باشد.

ما در این دوره سعی می کنیم مفاهیم کسب و کار های نوپای نوآورانه، ایده پردازی، مدیریت کسب و کار، کسب و کار های مبتنی بر IT و تکنولوژی های روز ، تجارت الکترونیک، نمونه های اولیه از ایده یا محصول و... را معرفی کرده و به بررسی آن ها بپردازیم.

امید است پس از پایان این دوره شما توانایی لازم برای مدیریت و برنامه ریزی یک کسب و کار نوپای مبتنی بر ایده ای نوین را داشته باشید و از متد های روز برای راه اندازی و نتیجه گیری از آن استفاده فرمایید. اگر فکر می کنید رویاهایی دارید که زمان به واقعیت پیوستن آن ها رسیده، این دوره دقیقا برای شما طراحی شده است!

زمان آزمون اصلی :  17 / 3 / 99

زمان آزمون جبرانی : 26 / 3 / 99  

اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

(شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت عید سعید فطر ) 
 به مناسبت عید سعید فطر ثبت نام دوره مهارت حرفه ای کاربارایانه
22ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

با تخفیف ویژه (12000 تومان) آغازگردید.

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/3/3 لغایت 99/3/16


در این دوره به آموزش چهار مبحث اصلی خواهیم پرداخت:
اتوماسیون اداری،  ( Word) ،  (Excel )  ، ( power point )
اگر می خواهید برای توسعه کسب و کار و یا پیشرفت در حرفه خود قدمی 
بردارید این مهارت ها جزو واجبات است.
امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی  نیاز  به یادگیری  مهارت های کار با رایانه
 و ابزارها وتکنولوژی های نوین دارید.
 شاید وقت آن رسیده است که به تکنولوژی روی آورید.
اگر به پیشرفت در شغل و حرفه ی خود اهمیت می دهید و دوست دارید 
همواره بروز باشید؛این دوره دقیقا برای شما طراحی شده است.

زمان آزمون اصلی :  17 / 3 / 99

زمان آزمون جبرانی : 26 / 3 / 99  
اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

(شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت گرامیداشت هفته معلم ) 
 به مناسبت بزرگداشت مقام  شامخ معلم ثبت نام دوره ویژه بسته جامع فناوری
94 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

با تخفیف ویژه (45000 تومان) آغازگردید.

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/2/8 لغایت 99/2/21

سرفصل های دوره بسته جامع فناوری های نوین آموزشی :  

- دوره تولید محتوای الکترونیک : 48 ساعت ضمن خدمت با کد دوره  92002414

- دوره راه اندازی کسب و کار نوآورانه ( استارت آپ ) : 24 ساعت با کد دوره  99506728

- دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه : 22 ساعت با کد دوره  92003079

زمان آزمون اصلی :  22 / 2 / 99

زمان آزمون جبرانی :  3  / 3 / 99


اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

(شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت گرامیداشت هفته معلم ) 
 به مناسبت بزرگداشت مقام شامخ معلم ثبت نام دوره ویژه تولیدمحتوای الکترونیکی
48 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

با تخفیف ویژه (30000 تومان) آغازگردید.

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/2/8 لغایت 99/2/21 

زمان آزمون اصلی :  22 / 2 / 99

زمان آزمون جبرانی :  3  / 3 / 99


این دوره شامل آموزش کار با نرم افزار تولید محتوای الکترونیک 
Adobe Captivate 2019 می باشد که آخرین نسخه از این نرم افزار است
در این دوره علاوه بر کار با نرم افزار به بررسی و معرفی انواع محتوا 
خواهیم پرداخت . در دنیایی که وب سایت ها ، اپلیکیشن های موبایل و
 شبکه های اجتماعیحرف اول را می زنند ، تولید محتوا یکی از مهم ترین و 
 موثرترین ابزارهای توسعه کسب و کار و آموزش است .
با تولید محتوای مناسب می توانید آموزشی دقیق تر به مخاطبان خود ارائه کنید و 
افزایش بازدهی آنها را به وضوح مشاهده نمایید .
به دنیای آموزش مدرن خوش آمدید!

اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

(شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت گرامیداشت هفته معلم ) 
 به مناسبت بزرگداشت مقام شامخ معلم ثبت نام دوره ویژه استارتاپ
24ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

با تخفیف ویژه (16000 تومان) آغازگردید.

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/2/8 لغایت 99/2/21

زمان آزمون اصلی :  22 / 2 / 99

زمان آزمون جبرانی :  3  / 3 / 99


این دوره می تواند مرجعی خوب برای یاد گیری فنون راه اندازی کسب و کار های نوین باشد.

ما در این دوره سعی می کنیم مفاهیم کسب و کار های نوپای نوآورانه، ایده پردازی، مدیریت کسب و کار، کسب و کار های مبتنی بر IT و تکنولوژی های روز ، تجارت الکترونیک، نمونه های اولیه از ایده یا محصول و... را معرفی کرده و به بررسی آن ها بپردازیم.

امید است پس از پایان این دوره شما توانایی لازم برای مدیریت و برنامه ریزی یک کسب و کار نوپای مبتنی بر ایده ای نوین را داشته باشید و از متد های روز برای راه اندازی و نتیجه گیری از آن استفاده فرمایید.

اگر فکر می کنید رویاهایی دارید که زمان به واقعیت پیوستن آن ها رسیده، این دوره دقیقا برای شما طراحی شده است!

اطلاعیه مهم 

قابل توجه فرهنگیان محترم 

(شگفتانه موسسه مدبران عصرفرا اندیشه  به مناسبت گرامیداشت هفته معلم ) 
 به مناسبت بزرگداشت مقام شامخ معلم ثبت نام دوره مهارت حرفه ای کاربارایانه
22ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

با تخفیف ویژه (11000 تومان) آغازگردید.

ثبت نام به مدت محدود فقط از تاریخ 99/2/8 لغایت 99/2/21

زمان آزمون اصلی :  22 / 2 / 99

زمان آزمون جبرانی :  3  / 3 / 99


در این دوره به آموزش چهار مبحث اصلی خواهیم پرداخت:

اتوماسیون اداری،  ( Word) ،  (Excel )  ، ( power point )

اگر می خواهید برای توسعه کسب و کار و یا پیشرفت در حرفه خود قدمی بردارید این مهارت ها جزو واجبات است.

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی  نیاز  به یادگیری  مهارت های کار با رایانه و ابزارها و

 تکنولوژی های نوین دارید. شاید وقت آن رسیده است که به تکنولوژی روی آورید.

اگر به پیشرفت در شغل و حرفه ی خود اهمیت می دهید و دوست دارید همواره بروز باشید؛

 این دوره دقیقا برای شما طراحی شده است.


خبرهای سایت