دوره های در حال اجرا

مهارت های هفتگانه icdl (مرداد ۱۴۰۰)

مهارت های هفتگانه icdl (مرداد ۱۴۰۰)

  قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

  اطلاعیه مهم 

  آغاز ثبت نام دوره جامع مهارت های هفتگانه ICDL 

  دوره الزامی ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، 

  قراردادی و  نیروهای جدیدالاستخدام 

  ( با ارائه گواهینامه رسمی و معتبر ) 

  در سامانه موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

 ( هزینه دوره :۱۵۶۰۰۰ تومان )

 زمان ثبت نام  از تاریخ  : ۳۰/ ۴/ ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ /۵/ ۱۴۰۰

 شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ /۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ /۵ / ۱۴۰۰

توجه  : همکاران ارجمند مهارت های هفتگانه از مرداد 99 به بعد ، به عنوان ضمن خدمت محسوب نمی شود . 

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (مرداد ۱۴۰۰ )

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (مرداد ۱۴۰۰ )

   آغاز ثبت نام دوره رو خوانی و روانخوانی قرآن کریم 

   (۲۸ ساعت ضمن خدمت عمومی با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS)
   ( کد دوره ۹۲۵۰۳۸۹۶ )
     اهداف آموزش :

   - آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم   /  آشنایی با حروف

     الفبای عربی ، صداها ، تلفظ ، ضمایر و قواعد و ...

   (  هزینه دوره :  ۲۸۸۰۰تومان )

  زمان ثبت نام  از تاریخ  :  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت  ۲۹  /۵ / ۱۴۰۰

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

بسته ۲۰۰ ساعت آموزش جامع دانش شغلی معلمان ( برای اولین بار در ایران )

بسته ۲۰۰ ساعت آموزش جامع دانش شغلی معلمان ( برای اولین بار در ایران )

 

   قابل توجه فرهنگیان ارجمند ( برای اولین بار در ایران ) 

   آغاز ثبت نام بسته آموزش جامع دانش شغلی معلمان 

   ۲۰۰  ساعت ضمن خدمت تخصصی ویژه فرهنگیان 

    (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   شهریه دوره با تخفیف ویژه (زیر قیمت مصوب دولتی ) ۱۶۵۰۰۰ تومان 

  زمان ثبت نام از تاریخ ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

   سرفصل های دوره بسته جامع دانش شغلی معلمان : 

  - اصول طراحی آموزشی با کد دوره ۹۱۴۰۰۴۵۷ /  ارزشیابی کیفی - توصیفی با کد دوره ۹۱۴۰۰۷۱۵

  - روانشناسی تربیتی با کد دوره  ۹۱۴۰۱۱۷۷  /روش  و فنون تدریس با کد دوره۹۱۴۰۰۳۱۲ 

 - راهنمای عملی تهیه طرح درس با کد دوره ۹۱۴۰۰۳۱۱ / روش فعال یاددهی یادگیری با کد دوره ۹۱۴۰۰۳۲۲

 - اقدام پژوهی  با کد دوره ۹۱۴۰۱۴۰۹  /  - درس پژوهی  با کد دوره ۹۹۵۰۶۱۱۷

 - آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش با کد دوره  ۹۱۴۰۱۱۷۶

 شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵ /۱۴۰۰  لغایت  ۳۱ /۵ / ۱۴۰۰

بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان ( ویژه دبیران متوسطه اول )

بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان ( ویژه دبیران متوسطه اول )

    قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

   آغاز ثبت نام بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان

   ۷۰ ساعت ضمن خدمت تخصصی (ویژه دبیران متوسطه اول )  

   ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   ( شهریه دوره با تخفیف ویژه ۷۰۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام از تاریخ ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

   سرفصل های دوره بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان : 

  اخلاق حرفه ای با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۶۹  / تدریس و مهارت مرتبط با آن با کد دوره  ۹۹۵۰۶۸۷۱

  مدیریت کلاس با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۷۰   /  مهارت سنجش و ارزشیابی با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۸۶

  فناوری آموزشی با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۸۵

 شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۳ /۱۴۰۰  لغایت  ۳۱ / ۳ / ۱۴۰۰

بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان ( ویژه دبیران متوسطه دوم )

بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان ( ویژه دبیران متوسطه دوم )

    قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

   آغاز ثبت نام بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان

   ۷۰ ساعت ضمن خدمت تخصصی  ( ویژه دبیران متوسطه دوم )

   ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   ( شهریه دوره با تخفیف ویژه ۷۰۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام از تاریخ ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

   سرفصل های دوره بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان : 

  اخلاق حرفه ای با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۶۹  / تدریس و مهارت مرتبط با آن با کد دوره  ۹۹۵۰۶۸۷۱

  مدیریت کلاس با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۷۰   / ٰآموزش الکترونیکی  با کد ۹۹۵۰۶۸۹۲ 

  ارزشیابی آموزش های الکترونیکی با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۹۱

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۳ /۱۴۰۰  لغایت ۳۱ / ۳ / ۱۴۰۰

بسته جامع مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان ( مرداد ۱۴۰۰)

بسته جامع مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان ( مرداد ۱۴۰۰)

   قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

   آغاز ثبت نام بسته جامع مهارت های حرفه ای و تخصصی معلمان

  ۱۱۰ ساعت ضمن خدمت تخصصی ویژه فرهنگیان 

  ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   (  هزینه دوره : ۹۹۰۰۰ تومان )

   زمان ثبت نام از تاریخ ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

   سرفصل های دوره بسته تخصصی مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان :  

 - دوره مهارت بدو خدمت معلمان : ۵۴ ساعت با کد دوره ۹۱۴۰۲۴۰۹  

 - دوره مدیریت کلاس درس : ۳۲ ساعت با کد دوره ۹۱۴۰۱۵۲۲

 - دوره  elearning  ( آموزش الکترونیکی) : ۲۴ساعت با کد دوره ۹۱۴۰۰۸۱۰  

 شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵ /۱۴۰۰  لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

بسته جامع فناوری های نوین آموزشی (مرداد ۱۴۰۰ )

بسته جامع فناوری های نوین آموزشی (مرداد ۱۴۰۰ )

  قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

   آغاز ثبت نام دوره بسته جامع فناوری های نوین آموزشی 

   ۹۴ساعت ضمن خدمت ویژه فرهنگیان 

   ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   (  هزینه دوره : ۸۹۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام از تاریخ  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

   سرفصل های دوره بسته جامع فناوری های نوین آموزشی :  

  -  دوره تولید محتوای الکترونیک : ۴۸ ساعت ضمن خدمت با کد دوره ۹۲۰۰۲۴۱۴ 

  - دوره راه اندازی کسب و کار نوآورانه ( استارت آپ ) : ۲۴ ساعت با کد دوره ۹۹۵۰۶۷۲۸ 

   -  دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه :۲۲ ساعت با کد دوره ۹۲۰۰۳۰۷۹  

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۳  /۱۴۰۰ لغایت  ۳۱ / ۳ / ۱۴۰۰

بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس ( مرداد ۱۴۰۰)

بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس ( مرداد ۱۴۰۰)

  آغاز ثبت نام بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس 

   (۴۴ ساعت ضمن خدمت تخصصی )

   کد دوره ۹۱۴۰۲۴۱۰ با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   ( هزینه دوره : ۵۲۰۰۰ تومان )

   اهداف دوره : آشنایی با وظایف و مهارت های مدیریت آموزشگاهی 

  آشنایی با انواع و ارکان نامه های اداری ، آشنایی با آیین نامه ها و مقررات آموزشی 

  زمان ثبت نام از تاریخ  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵/ ۱۴۰۰

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵/ ۱۴۰۰

دوره گرافیک رایانه ای فتوشاپ ( مرداد ۱۴۰۰ )

دوره گرافیک رایانه ای فتوشاپ ( مرداد ۱۴۰۰ )
  آغاز ثبت نام  دوره گرافیک رایانه ای فتوشاپ 

  ( ۴۸ ساعت ضمن خدمت تخصصی و سراسری ویژه تمامی رشته های شغلی )

   (با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۴۸ )
  (اولین تجربه آموزش الکترونیکی جهت ورود به عرصه طراحی و گرافیک ) 
  ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  (  شهریه دوره :۶۰۰۰۰ تومان )

  زمان  ثبت نام  از تاریخ   ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ /۵ / ۱۴۰۰

  اهداف کلی آموزش : 
  توانایی کار با نرم افزار فتوشاپ / توانایی استفاده از ابزارها و منوهای گوناگون نرم افزار 
  توانایی رتوش و مونتاژ عکس   /  توانایی تولید انیمیشن 
  توانایی استفاده از افکت های گوناگون برای ویرایش تصاویر / توانایی تولید تصاویر و
  طراحی بنرهای با کیفیت - توانایی تولید صفحات و تصاویر مناسب برای صفحات وب   
  پوستر  /  طراحی بروشور  / طراحی کارت ویزیت / چاپ عکس پرسنلی و ...  
  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵ /۱۴۰۰ لغایت  ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

روش های فعال یاددهی - یادگیری ( مرداد ۱۴۰۰)

روش های فعال یاددهی - یادگیری ( مرداد ۱۴۰۰)

  آغاز ثبت نام روش فعال یاددهی ( ۳۲ ساعت )

  کد دوره ۹۱۴۰۰۳۲۲  ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  (  هزینه دوره : ۳۲۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰ 

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱  / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

روش ها و فنون تدریس (مرداد ۱۴۰۰)

روش ها و فنون تدریس (مرداد ۱۴۰۰)

  آغاز ثبت نام دوره روش ها و فنون تدریس (۲۴ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۴۰۰۳۱۲ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵/ ۱۴۰۰

راهنمای عملی تهیه طرح درس ( مرداد ۱۴۰۰ )

راهنمای عملی تهیه طرح درس ( مرداد ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره ٰراهنمای عملی تهیه طرح درس (۲۴ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۴۰۰۳۱۱ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام ۳۰ /۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ /۵ / ۱۴۰۰

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵  /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

روانشناسی تربیتی (مرداد ۱۴۰۰ )

روانشناسی تربیتی (مرداد ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره روانشناسی تربیتی (۲۴ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۴۰۱۱۷۷ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ /۵  /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

اقدام پژوهی ( مرداد ۱۴۰۰ )

اقدام پژوهی ( مرداد ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره اقدام پژوهی (۲۴ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۴۰۱۴۰۹ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵  /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ /۵ / ۱۴۰۰

درس پژوهی ( مرداد ۱۴۰۰ )

درس پژوهی ( مرداد ۱۴۰۰ )

   آغاز ثبت نام دوره درس پژوهی (۱۸ ساعت )

  کد دوره  : ۹۹۵۰۶۱۱۷ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۱۸۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵  /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

ارزشیابی کیفی - توصیفی ( مرداد ۱۴۰۰ )

ارزشیابی کیفی - توصیفی ( مرداد ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره ارزشیابی کیفی - توصیفی (۲۰ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۴۰۰۷۱۵ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۲۰۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵/ ۱۴۰۰

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵  /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش (مرداد ۱۴۰۰)

آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش (مرداد ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نام دوره آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش (۱۸ساعت)

  کد دوره  : ۹۱۴۰۱۱۷۶ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۱۸۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹/ ۵ / ۱۴۰۰

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

اصول طراحی آموزشی ( مرداد ۱۴۰۰ )

اصول طراحی آموزشی ( مرداد ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره اصول طراحی آموزشی (۱۶ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۴۰۰۴۵۷ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۱۶۰۰۰  تومان )

  زمان ثبت نام ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱  / ۵  /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵  / ۱۴۰۰

تدریس و مهارت های مربوط ( مرداد ۱۴۰۰)

تدریس و مهارت های مربوط ( مرداد ۱۴۰۰)

  آغاز ثبت نام تدریس و مهارت های مرتبط با آن ( ۱۴ ساعت )

   کد دوره ۹۹۵۰۶۸۷۱  ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  (  هزینه دوره : ۱۴۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ /۵ / ۱۴۰۰ 

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱  / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

اخلاق حرفه ای ( مرداد ۱۴۰۰ )

اخلاق حرفه ای ( مرداد ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام اخلاق حرفه ای ( ۸ ساعت )

   کد دوره ۹۹۵۰۶۸۶۹( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  (  هزینه دوره : ۸۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵/ ۱۴۰۰ 

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱  / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵/ ۱۴۰۰

مدیریت کلاس ( مرداد ۱۴۰۰ )

مدیریت کلاس ( مرداد ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام مدیریت کلاس ( ۸ ساعت )

   کد دوره۹۹۵۰۶۸۷۰ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  (  هزینه دوره : ۸۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵/ ۱۴۰۰ 

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱  / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

دوره فناوری آموزشی ( مرداد ۱۴۰۰ )

دوره فناوری آموزشی ( مرداد ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره فناوری آموزشی ( ۲۰ساعت )

  (ویژه دبیران متوسطه اول )

  کد دوره ۹۹۵۰۶۸۸۵( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

  (  هزینه دوره : ۲۰۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵/ ۱۴۰۰ 

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱  / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

دوره سنجش و ارزشیابی ( مرداد ۱۴۰۰ )

دوره سنجش و ارزشیابی ( مرداد ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره سنجش و ارزشیابی ( ۲۰ساعت )

  (ویژه دبیران متوسطه اول )

  کد دوره ۹۹۵۰۶۸۸۶ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

  (  هزینه دوره : ۲۰۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰ 

    شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱  / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

آموزش های الکترونیکی ( مرداد ۱۴۰۰ )

آموزش های الکترونیکی ( مرداد ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره آموزش الکترونیکی ( ۲۴ساعت )

  (ویژه دبیران متوسطه دوم )

  کد دوره ۹۹۵۰۶۸۹۲ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

  (  هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵/ ۱۴۰۰ 

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱  / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

ارزشیابی آموزش های الکترونیکی ( مرداد ۱۴۰۰ )

ارزشیابی آموزش های الکترونیکی ( مرداد ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره ارزشیابی آموزش الکترونیکی ( ۱۶ساعت )

  (ویژه دبیران متوسطه دوم)

  کد دوره ۹۹۵۰۶۸۹۱( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

  (  هزینه دوره : ۱۶۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵/ ۱۴۰۰ 

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱  / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

بدو خدمت معلمان (مرداد ۱۴۰۰)

بدو خدمت معلمان (مرداد ۱۴۰۰)

  آغاز ثبت نام دوره بدو خدمت معلمان (۵۴ ساعت )

  کد دوره ۹۱۴۰۲۴۰۹  ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  (  هزینه دوره : ۴۸۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰ 

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱  / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

تولید محتوای الکترونیکی ( مرداد ۱۴۰۰ )

تولید محتوای الکترونیکی ( مرداد ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره تولید محتوای الکترونیکی ( ۴۸ساعت )

   کد دوره ۹۲۰۰۲۴۱۴ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۴۳۰۰۰تومان )

   زمان ثبت نام : از تاریخ ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

   این دوره شامل آموزش کار با نرم افزار تولید محتوای الکترونیک 

   Adobe Captivate 2019 می باشد که آخرین نسخه از این نرم افزار است .                                                                                                    

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

مدیریت کلاس درس ( مرداد ۱۴۰۰ )

مدیریت کلاس درس ( مرداد ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره مدیریت کلاس درس (۳۲ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۴۰۱۵۲۲ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۳۲۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵  /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

راه اندازی کسب و کار نوآورانه - استارتاپ ( مرداد ۱۴۰۰)

راه اندازی کسب و کار نوآورانه - استارتاپ ( مرداد ۱۴۰۰)

  آغاز ثبت نام دوره راه اندازی کسب و کار نوآورانه (استارتاپ ) 

  ۲۴ ساعت ضمن خدمت (کد دوره  ۹۹۵۰۶۷۲۸ )
 ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  (  هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

 زمان ثبت نام : از تاریخ  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ /۵ / ۱۴۰۰

  این دوره می تواند مرجعی خوب برای یاد گیری فنون راه اندازی کسب و کار های نوین

   باشد. ما در این دوره سعی می کنیم مفاهیم کسب و کار های نوپای نوآورانه،

   ایده پردازی، مدیریت کسب و کار، کسب و   کار های مبتنی بر IT و تکنولوژی های روز 

   تجارت الکترونیک، نمونه های اولیه از ایده یا محصول و... را معرفی   کرده

   و به بررسی آن ها بپردازیم.

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵/ ۱۴۰۰

دوره آموزش الکترونیکی e-learning (مرداد ۱۴۰۰)

دوره آموزش الکترونیکی e-learning (مرداد ۱۴۰۰)

 آغاز ثبت نام دوره  آموزش الکترونیکی-elearning  (۲۴ ساعت)

  با کد دوره  : ۹۱۴۰۰۸۱۰ با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

  (هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵  /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵/ ۱۴۰۰

مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه ( مرداد ۱۴۰۰)

مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه ( مرداد ۱۴۰۰)

  آغاز ثبت نام دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه (۲۲ساعت) 

  کد دوره  ۹۲۰۰۳۰۷۹ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   (هزینه دوره : ۲۲۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام : از تاریخ ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت  ۲۹ / ۵/ ۱۴۰۰

  در این دوره به آموزش چهار مبحث اصلی خواهیم پرداخت:

اتوماسیون اداری  ( Word) ،  (Excel )  ، ( power point )

  امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی  نیاز  به یادگیری  مهارت های کار با رایانه و ابزارها و

  تکنولوژی های نوین دارید. شاید وقت آن رسیده است که به تکنولوژی روی آورید.

  اگر به پیشرفت در شغل و حرفه ی خود اهمیت می دهید و دوست دارید همواره بروز باشید؛

  این دوره دقیقا برای شما طراحی شده است.

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

افت تحصیلی دانش آموزان و شیوه پیشگیری از آن ( مرداد ۱۴۰۰)

افت تحصیلی دانش آموزان و شیوه پیشگیری از آن ( مرداد ۱۴۰۰)

   آغاز ثبت نام دوره افت تحصیلی و پیشگیری از آن (۲۰ساعت)

    کد دوره  : ۹۱۴۰۰۴۵۹ با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

    (هزینه دوره : ۲۰۰۰۰تومان )

    زمان ثبت نام  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

    شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵  /۱۴۰۰ لغایت  ۳۱  / ۵ / ۱۴۰۰

سند تحول بنیادین ( مرداد ۱۴۰۰)

سند تحول بنیادین (  مرداد ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نام دوره سند تحول بنیادین  (۱۶ساعت)

  کد دوره  : ۹۱۴۰۲۰۹۵ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   اهداف دوره :  مبانی نظری سند تحول بنیادین اموزش و پرورش، فلسفه تربیت رسمی

   و عمومی جمهوری اسلامی ایران، ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت، آشنایی با زیر 

   نظام های سند تحول، مدرسه صالح، معلم صالح، متن سند تحول شامل مباحثی مانند 

   چشم انداز، مدرسه درچشم انداز ۱۴۰۴، راهبردکلی و اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین

   ( هزینه دوره :  ۱۹۰۰۰ تومان )

   زمان ثبت نام  از تاریخ  :  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ /۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

انگیزش تحصیلی و مطالعه ( مرداد ۱۴۰۰ )

انگیزش تحصیلی و مطالعه ( مرداد ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره انگیزش تحصیلی و مطالعه (۱۲ساعت)

  کد دوره  :  ۹۱۴۰۰۴۶۰ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

  (  هزینه دوره : ۱۲۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت  ۲۹ /۵ / ۱۴۰۰ 

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵  /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ /۵ / ۱۴۰۰

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات ( مرداد ۱۴۰۰)

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات ( مرداد ۱۴۰۰)

  آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت مفاهیم پایه فناوری اطلاعات 

    ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
   و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ  ۳۰/ ۴ / ۱۴۰۰ لغایت  ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰
   نسبت به ثبت نام در مهارت اول (مفاهیم پایه فناوری اطلاعات) اقدام نمایند .

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵ /۱۴۰۰ لغایت  ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

مهارت دوم - windows ( مرداد ۱۴۰۰)

مهارت دوم - windows ( مرداد ۱۴۰۰)

  آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت WINDOWS 

  ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 

  و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 

  همکاران ارجمند می توانند از تاریخ  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت  ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰

  نسبت به ثبت نام در مهارت دوم ( ویندوز )  اقدام نمایند .

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ /۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

مهارت سوم - WORD ( مرداد ۱۴۰۰)

مهارت سوم - WORD ( مرداد ۱۴۰۰)

   آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت WORD

    ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
   و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ  ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت  ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰
    نسبت به ثبت نام در مهارت سوم ( ورد )  اقدام نمایند .

    شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

مهارت چهارم - EXCEL ( مرداد ۱۴۰۰ )

مهارت چهارم - EXCEL ( مرداد ۱۴۰۰ )

   آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت EXCEL 

   ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
   و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰
    نسبت به ثبت نام دردوره مهارت چهارم  (اکسل ) اقدام نمایند .
   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

مهارت پنجم - ACCESS ( مرداد ۱۴۰۰ )

مهارت پنجم - ACCESS ( مرداد ۱۴۰۰ )

   آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارتACCESS

   ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
   و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۴۰۰
    نسبت به ثبت نام دردوره مهارت پنجم  (اکسس) اقدام نمایند .
   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵  /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

مهارت ششم - power point ( مرداد ۱۴۰۰ )

مهارت ششم - power point ( مرداد  ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت POWER POINT 

  ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
   و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ /۵ / ۱۴۰۰
  نسبت به ثبت نام دردوره مهارت  ششم  ( پاورپونت ) اقدام نمایند .
  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ /۵ /۱۴۰۰ لغایت  ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

مهارت هفتم - اینترنت ( مرداد ۱۴۰۰ )

مهارت هفتم - اینترنت ( مرداد ۱۴۰۰ )

   آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت اینترنت

  ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
   و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۹ /۵ / ۱۴۰۰
  نسبت به ثبت نام دردوره مهارت  هفتم ( اینترنت ) اقدام نمایند .
  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۵  /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰