دوره های در حال اجرا

مهارت های هفتگانه icdl (شهریور ۱۴۰۰)

مهارت های هفتگانه icdl (شهریور ۱۴۰۰)

 آغاز ثبت نام بسته جامع مهارت های هفتگانه ICDL

  قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

  اطلاعیه مهم 

  آغاز ثبت نام دوره جامع مهارت های هفتگانه ICDL 

  دوره الزامی ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، 

  قراردادی و  نیروهای جدیدالاستخدام 

  ( با ارائه گواهینامه رسمی و معتبر ) 

  در سامانه موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

 ( هزینه دوره :۱۵۶۰۰۰ تومان )

 زمان ثبت نام  از تاریخ  : ۳۰/ ۵/ ۱۴۰۰ لغایت  ۲۶ /۶/ ۱۴۰۰

 شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ /۶ / ۱۴۰۰

توجه : همکاران ارجمند مهارت های هفتگانه از مرداد 99 به بعد ، به عنوان ضمن خدمت محسوب نمی شود.

* از دوره شهریورماه جهت دریافت گواهینامه می بایست عکس مخاطب در محل تعیین شده بارگذاری گردد .

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (شهریور ۱۴۰۰ )

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (شهریور ۱۴۰۰ )

   آغاز ثبت نام دوره رو خوانی و روانخوانی قرآن کریم

   (۲۸ ساعت ضمن خدمت عمومی با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS)

   ( کد دوره ۹۲۵۰۳۸۹۶ )

     اهداف آموزش :
   - آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم   /  آشنایی با حروف
     الفبای عربی ، صداها ، تلفظ ، ضمایر و قواعد و ...
   (  هزینه دوره :  ۲۸۸۰۰تومان )

  زمان ثبت نام  از تاریخ  :  ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶  /۶ / ۱۴۰۰

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

 

بسته ۲۰۰ ساعت آموزش جامع دانش شغلی معلمان (برای اولین بار در ایران ) (شهریور ۱۴۰۰)

بسته ۲۰۰ ساعت آموزش جامع دانش شغلی معلمان (برای اولین بار در ایران ) (شهریور ۱۴۰۰)

 

   قابل توجه فرهنگیان ارجمند ( برای اولین بار در ایران ) 

   آغاز ثبت نام بسته آموزش جامع دانش شغلی معلمان 

   ۲۰۰  ساعت ضمن خدمت تخصصی ویژه فرهنگیان 

   ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   شهریه دوره با تخفیف ویژه (زیر قیمت مصوب دولتی ) ۱۶۵۰۰۰ تومان 

  زمان ثبت نام از تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

   سرفصل های دوره بسته جامع دانش شغلی معلمان : 

  - اصول طراحی آموزشی با کد دوره ۹۱۴۰۰۴۵۷ /  ارزشیابی کیفی - توصیفی با کد دوره ۹۱۴۰۰۷۱۵

  - روانشناسی تربیتی با کد دوره  ۹۱۴۰۱۱۷۷  / روش ها و فنون تدریس با کد دوره ۹۱۴۰۰۳۱۲ 

 - راهنمای عملی تهیه طرح درس با کد دوره ۹۱۴۰۰۳۱۱ / روش فعال یاددهی یادگیری با کد دوره ۹۱۴۰۰۳۲۲

 - اقدام پژوهی  با کد دوره ۹۱۴۰۱۴۰۹  /  - درس پژوهی  با کد دوره ۹۹۵۰۶۱۱۷

 - آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش با کد دوره  ۹۱۴۰۱۱۷۶

 شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۶ /۱۴۰۰  لغایت  ۳۱ /۶ / ۱۴۰۰

بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان (ویژه دبیران متوسطه اول)(شهریور ۱۴۰۰)

 بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان (ویژه دبیران متوسطه اول)(شهریور ۱۴۰۰)

    قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

   آغاز ثبت نام بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان

   ۷۰ ساعت ضمن خدمت تخصصی (ویژه دبیران متوسطه اول )  

   ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   ( شهریه دوره با تخفیف ویژه ۷۰۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام از تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

   سرفصل های دوره بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان : 

  اخلاق حرفه ای با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۶۹  / تدریس و مهارت مرتبط با آن با کد دوره  ۹۹۵۰۶۸۷۱

  مدیریت کلاس با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۷۰   /  مهارت سنجش و ارزشیابی با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۸۶

  فناوری آموزشی با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۸۵

 شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ /۶ /۱۴۰۰  لغایت  ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان (ویژه دبیران متوسطه دوم )(شهریور ۱۴۰۰)

 بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان (ویژه دبیران متوسطه دوم )(شهریور ۱۴۰۰)

   قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

   آغاز ثبت نام بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان

   ۷۰ ساعت ضمن خدمت تخصصی  ( ویژه دبیران متوسطه دوم )

   ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   ( شهریه دوره با تخفیف ویژه ۷۰۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام از تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

   سرفصل های دوره بسته جامع صلاحیت حرفه ای معلمان : 

  اخلاق حرفه ای با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۶۹  / تدریس و مهارت مرتبط با آن با کد دوره  ۹۹۵۰۶۸۷۱

  مدیریت کلاس با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۷۰   / ٰآموزش الکترونیکی  با کد ۹۹۵۰۶۸۹۲ 

  ارزشیابی آموزش های الکترونیکی با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۹۱

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ /۶ /۱۴۰۰  لغایت  ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

بسته جامع مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان (شهریور۱۴۰۰)

 بسته جامع مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان (شهریور۱۴۰۰)

  

   قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

   آغاز ثبت نام بسته جامع مهارت های حرفه ای و تخصصی معلمان

 ۱۱۰ ساعت ضمن خدمت تخصصی ویژه فرهنگیان 

  ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   (  هزینه دوره : ۹۹۰۰۰ تومان )

   زمان ثبت نام از تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ /۶ / ۱۴۰۰

   سرفصل های دوره بسته تخصصی مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان :  

 - دوره مهارت بدو خدمت معلمان : ۵۴ ساعت با کد دوره ۹۱۴۰۲۴۰۹  

 - دوره مدیریت کلاس درس : ۳۲ ساعت با کد دوره ۹۱۴۰۱۵۲۲

 - دوره  elearning  ( آموزش الکترونیکی) : ۲۴ساعت با کد دوره ۹۱۴۰۰۸۱۰  

 شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۶ /۱۴۰۰  لغایت  ۳۱ / ۶/ ۱۴۰۰

بسته جامع فناوری نوین آموزشی (شهریور ۱۴۰۰)

بسته جامع فناوری نوین آموزشی (شهریور ۱۴۰۰)

   قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

   آغاز ثبت نام دوره بسته جامع فناوری های نوین آموزشی 

   ۹۴ساعت ضمن خدمت ویژه فرهنگیان 

   ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   (  هزینه دوره : ۸۹۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام از تاریخ  ۳۰/ ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶/ ۱۴۰۰

   سرفصل های دوره بسته جامع فناوری های نوین آموزشی :  

  -  دوره تولید محتوای الکترونیک : ۴۸ ساعت ضمن خدمت با کد دوره ۹۲۰۰۲۴۱۴ 

  - دوره راه اندازی کسب و کار نوآورانه ( استارت آپ ) : 24 ساعت با کد دوره ۹۹۵۰۶۷۲۸ 

   -  دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه : 22 ساعت با کد دوره ۹۲۰۰۳۰۷۹  

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۶  /۱۴۰۰ لغایت  ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس ( شهریور ۱۴۰۰)

بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس ( شهریور ۱۴۰۰)

  آغاز ثبت نام بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس 

   (۴۴ ساعت ضمن خدمت تخصصی )

   کد دوره ۹۱۴۰۲۴۱۰ با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   ( هزینه دوره : ۵۲۰۰۰ تومان )

   اهداف دوره : آشنایی با وظایف و مهارت های مدیریت آموزشگاهی 

  آشنایی با انواع و ارکان نامه های اداری ، آشنایی با آیین نامه ها و مقررات آموزشی 

  زمان ثبت نام از تاریخ  ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶/ ۱۴۰۰
  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶/ ۱۴۰۰

دوره گرافیک رایانه ای فتوشاپ ( شهریور ۱۴۰۰ )

دوره گرافیک رایانه ای فتوشاپ ( شهریور ۱۴۰۰ )
  آغاز ثبت نام  دوره گرافیک رایانه ای فتوشاپ 

  ( ۴۸ ساعت ضمن خدمت تخصصی و سراسری ویژه تمامی رشته های شغلی )

   (با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۴۸ )
  (اولین تجربه آموزش الکترونیکی جهت ورود به عرصه طراحی و گرافیک ) 
  ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  (  شهریه دوره :۶۰۰۰۰ تومان )

  زمان  ثبت نام  از تاریخ   ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

  اهداف کلی آموزش : 
  توانایی کار با نرم افزار فتوشاپ / توانایی استفاده از ابزارها و منوهای گوناگون نرم افزار 
  توانایی رتوش و مونتاژ عکس   /  توانایی تولید انیمیشن 
  توانایی استفاده از افکت های گوناگون برای ویرایش تصاویر / توانایی تولید تصاویر و
  طراحی بنرهای با کیفیت - توانایی تولید صفحات و تصاویر مناسب برای صفحات وب   
  پوستر  /  طراحی بروشور  / طراحی کارت ویزیت / چاپ عکس پرسنلی و ...  
  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت  ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

روش های فعال یاددهی - یادگیری ( شهریور ۱۴۰۰)

روش های فعال یاددهی - یادگیری ( شهریور ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نام روش فعال یاددهی - یادگیری ( ۳۲ ساعت )

کد دوره ۹۱۴۰۰۳۲۲( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
( هزینه دوره : ۳۲۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام ۳۰ / ۵/ ۱۴۰۰ لغایت۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ /۶ / ۱۴۰۰

روش ها و فنون تدریس (شهریور ۱۴۰۰)

روش ها و فنون تدریس (شهریور ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نام دوره روش ها و فنون تدریس (۲۴ ساعت )

کد دوره : ۹۱۴۰۰۳۱۲ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

راهنمای عملی تهیه طرح درس ( شهریور ۱۴۰۰ )

راهنمای عملی تهیه طرح درس ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره ٰراهنمای عملی تهیه طرح درس (۲۴ ساعت )

کد دوره : ۹۱۴۰۰۳۱۱ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ /۶ / ۱۴۰۰

روانشناسی تربیتی (شهریور ۱۴۰۰ )

روانشناسی تربیتی (شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره روانشناسی تربیتی (۲۴ ساعت )

کد دوره : ۹۱۴۰۱۱۷۷ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ /۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

اقدام پژوهی ( شهریور ۱۴۰۰ )

اقدام پژوهی ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره اقدام پژوهی (۲۴ ساعت )

کد دوره : ۹۱۴۰۱۴۰۹ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

درس پژوهی ( شهریور ۱۴۰۰ )

درس پژوهی ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره درس پژوهی (۱۸ ساعت )

کد دوره : ۹۹۵۰۶۱۱۷ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۱۸۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

ارزشیابی کیفی - توصیفی ( شهریور ۱۴۰۰ )

ارزشیابی کیفی - توصیفی ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره ارزشیابی کیفی - توصیفی (۲۰ ساعت )

کد دوره : ۹۱۴۰۰۷۱۵ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۲۰۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ /  ۶ / ۱۴۰۰

آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش (شهریور ۱۴۰۰)

آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش (شهریور ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نام دوره آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش (۱۸ساعت)

کد دوره : ۹۱۴۰۱۱۷۶ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۱۸۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶/ ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

اصول طراحی آموزشی ( شهریور ۱۴۰۰ )

اصول طراحی آموزشی ( شهریور ۱۴۰۰ )

 آغاز ثبت نام دوره اصول طراحی آموزشی (۱۶ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۴۰۰۴۵۷ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۱۶۰۰۰  تومان )

  زمان ثبت نام ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱  / ۶  /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶  / ۱۴۰۰

تدریس و مهارت های مربوط ( شهریور ۱۴۰۰)

تدریس و مهارت های مربوط ( شهریور ۱۴۰۰)

  آغاز ثبت نام تدریس و مهارت های مرتبط با آن ( ۱۴ ساعت )

   کد دوره ۹۹۵۰۶۸۷۱  ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  (  هزینه دوره : ۱۴۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام  ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰ 

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱  / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

اخلاق حرفه ای ( شهریور ۱۴۰۰ )

اخلاق حرفه ای ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام اخلاق حرفه ای ( ۸ ساعت )

کد دوره ۹۹۵۰۶۸۶۹( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
( هزینه دوره : ۸۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

مدیریت کلاس ( شهریور ۱۴۰۰ )

مدیریت کلاس ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام مدیریت کلاس ( ۸ ساعت )

کد دوره۹۹۵۰۶۸۷۰( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
( هزینه دوره : ۸۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت۳۱ / ۶/ ۱۴۰۰

دوره فناوری آموزشی ( شهریور ۱۴۰۰ )

دوره فناوری آموزشی ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره فناوری آموزشی ( ۲۰ساعت )

(ویژه دبیران متوسطه اول)

کد دوره ۹۹۵۰۶۸۸۵( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

( هزینه دوره : ۲۰۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

دوره سنجش و ارزشیابی ( شهریور ۱۴۰۰ )

دوره سنجش و ارزشیابی ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره سنجش و ارزشیابی ( ۲۰ساعت )

(ویژه دبیران متوسطه اول)

کد دوره ۹۹۵۰۶۸۸۶( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

( هزینه دوره : ۲۰۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت۳۱ /۶ / ۱۴۰۰

آموزش های الکترونیکی ( شهریور ۱۴۰۰ )

آموزش های الکترونیکی ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره آموزش الکترونیکی ( ۲۴ساعت )

(ویژه دبیران متوسطه دوم)

کد دوره ۹۹۵۰۶۸۹۲( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

( هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

ارزشیابی آموزش های الکترونیکی ( شهریور ۱۴۰۰ )

ارزشیابی آموزش های الکترونیکی ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره ارزشیابی آموزش الکترونیکی ( ۱۶ساعت )

(ویژه دبیران متوسطه دوم)

کد دوره ۹۹۵۰۶۸۹۱( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

( هزینه دوره : ۱۶۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

بدو خدمت معلمان (شهریور ۱۴۰۰)

بدو خدمت معلمان (شهریور ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نام دوره بدو خدمت معلمان (۵۴ ساعت )

کد دوره ۹۱۴۰۲۴۰۹( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
( هزینه دوره : ۴۸۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

تولید محتوای الکترونیکی ( شهریور ۱۴۰۰ )

تولید محتوای الکترونیکی ( شهریور ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره تولید محتوای الکترونیکی ( ۴۸ساعت )

   کد دوره ۹۲۰۰۲۴۱۴ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۴۳۰۰۰تومان )

   زمان ثبت نام : از تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

   این دوره شامل آموزش کار با نرم افزار تولید محتوای الکترونیک 

   Adobe Captivate 2019 می باشد که آخرین نسخه از این نرم افزار است .  

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

مدیریت کلاس درس ( شهریور ۱۴۰۰ )

مدیریت کلاس درس ( شهریور ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره مدیریت کلاس درس (۳۲ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۴۰۱۵۲۲ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۳۲۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام ۳۰ /۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۶  /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

راه اندازی کسب و کار نوآورانه - استارتاپ ( شهریور ۱۴۰۰)

راه اندازی کسب و کار نوآورانه - استارتاپ ( شهریور ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نام دوره راه اندازی کسب و کار نوآورانه(استارتاپ )

۲۴ ساعت ضمن خدمت (کد دوره ۹۹۵۰۶۷۲۸ )
(با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
( هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام : از تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

این دوره می تواند مرجعی خوب برای یاد گیری فنون راه اندازی کسب و کارهای
نوین باشد.ما دراین دوره سعی می کنیم مفاهیم کسب وکار های نوپای نوآورانه،
ایده پردازی،مدیریت کسب و کار، کسب و کار های مبتنی بر IT و تکنولوژی های
 روزتجارت الکترونیک، نمونه های اولیه از ایده یا محصول و... را معرفی کرده
و به بررسی آن ها بپردازیم.
شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶/ ۱۴۰۰

دوره آموزش الکترونیکی e-learning (شهریور ۱۴۰۰)

دوره آموزش الکترونیکی e-learning (شهریور ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نامدوره آموزش الکترونیکی-elearning(۲۴ ساعت)

با کد دوره : ۹۱۴۰۰۸۱۰(با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

(هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه ( شهریور ۱۴۰۰)

مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه ( شهریور ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نام دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه (۲۲ساعت)

کد دوره ۹۲۰۰۳۰۷۹ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

(هزینه دوره : ۲۲۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام : از تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶/ ۱۴۰۰

در این دوره به آموزش چهار مبحث اصلی خواهیم پرداخت:

اتوماسیون اداری ( Word) ، (Excel ) ، ( power point )

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی نیاز به یادگیری مهارت های کار با رایانه

 و ابزارها وتکنولوژی های نویندارید. شاید وقت آنرسیده است که به تکنولوژی 

 روی آورید.اگر به پیشرفت در شغل و حرفه ی خود اهمیت می دهید و دوست 

دارید همواره بروز باشید؛این دوره دقیقا برای شما طراحی شده است.

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

افت تحصیلی دانش آموزان و شیوه پیشگیری از آن ( شهریور ۱۴۰۰)

افت تحصیلی دانش آموزان و شیوه پیشگیری از آن ( شهریور ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نام دوره افت تحصیلی و پیشگیری از آن (۲۰ساعت)

کد دوره : ۹۱۴۰۰۴۵۹(با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

(هزینه دوره : ۲۰۰۰۰تومان )

زمان ثبت نام ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

سند تحول بنیادین ( شهریور ۱۴۰۰)

سند تحول بنیادین (  شهریور ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نام دوره سند تحول بنیادین (۱۶ساعت)

کد دوره : ۹۱۴۰۲۰۹۵(با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

اهداف دوره : مبانی نظری سند تحول بنیادین اموزش و پرورش، فلسفه تربیت 
رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت،
 آشنایی با زیرنظام های سند تحول، مدرسه صالح، معلم صالح، متن سند تحول
 شامل مباحثی مانندچشم انداز، مدرسه درچشم انداز ۱۴۰۴، راهبردکلی و اهداف
 عملیاتی سند تحول بنیادین
( هزینه دوره : ۱۹۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام از تاریخ : ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ / ۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

انگیزش تحصیلی و مطالعه ( شهریور ۱۴۰۰ )

انگیزش تحصیلی و مطالعه ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره انگیزش تحصیلی و مطالعه (۱۲ساعت)

کد دوره : ۹۱۴۰۰۴۶۰(با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

( هزینه دوره : ۱۲۰۰۰ تومان )

زمان ثبت نام ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ / ۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات ( شهریور ۱۴۰۰)

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات ( شهریور ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نام دوره جدیدتک مهارت مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
و نیروهای جدیدالاستخدام( با ارائه گواهینامه رسمی )
همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰
نسبت به ثبت نام درمهارت اول (مفاهیم پایه فناوری اطلاعات)اقدام نمایند .

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه: ۱ / ۶ / ۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

مهارت دوم - windows ( شهریور ۱۴۰۰)

مهارت دوم - windows ( شهریور ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نام دوره جدیدتک مهارتWINDOWS

ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی

و نیروهای جدیدالاستخدام( با ارائه گواهینامه رسمی )

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰

نسبت به ثبت نام درمهارت دوم ( ویندوز )اقدام نمایند .

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه:۱ / ۶ / ۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

مهارت سوم - WORD ( شهریور ۱۴۰۰)

مهارت سوم - WORD ( شهریور ۱۴۰۰)

آغاز ثبت نام دوره جدیدتک مهارت WORD

ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
و نیروهای جدیدالاستخدام( با ارائه گواهینامه رسمی )
همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰
نسبت به ثبت نام درمهارت سوم ( ورد )اقدام نمایند .

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه:۱ / ۶ / ۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

مهارت چهارم - EXCEL ( شهریور ۱۴۰۰ )

مهارت چهارم - EXCEL ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره جدیدتک مهارتEXCEL

ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
و نیروهای جدیدالاستخدام( با ارائه گواهینامه رسمی )
همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰
نسبت به ثبت نام دردورهمهارت چهارم (اکسل )اقدام نمایند .
شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ / ۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

مهارت پنجم - ACCESS ( شهریور ۱۴۰۰ )

مهارت پنجم - ACCESS ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره جدیدتک مهارتACCESS

ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
و نیروهای جدیدالاستخدام( با ارائه گواهینامه رسمی )
همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰
نسبت به ثبت نام دردورهمهارت پنجم (اکسس)اقدام نمایند .
شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه : ۱ / ۶ / ۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

مهارت ششم - power point ( شهریور ۱۴۰۰ )

مهارت ششم - power point ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره جدیدتک مهارت POWER POINT

ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی )
همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶/ ۱۴۰۰
نسبت به ثبت نام دردورهمهارت ششم ( پاورپونت )اقدام نمایند .
شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه: ۱ / ۶ /۱۴۰۰  لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰

مهارت هفتم - اینترنت ( شهریور ۱۴۰۰ )

مهارت هفتم - اینترنت ( شهریور ۱۴۰۰ )

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت اینترنت

ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۰
نسبت به ثبت نام دردوره مهارت  هفتم ( اینترنت ) اقدام نمایند .
شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱ / ۶ /۱۴۰۰  لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰