دوره های در حال اجرا

مهارت های هفتگانه icdl ( فروردین 1400 )

مهارت های هفتگانه icdl ( فروردین 1400 )

  قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

  اطلاعیه مهم 

  آغاز ثبت نام دوره جامع مهارت های هفتگانه ICDL 

  ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، 

  قراردادی و  نیروهای جدیدالاستخدام 

  ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 

  در سامانه موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

 ( هزینه دوره :۱۵۶۰۰۰ تومان )

 زمان ثبت نام  از تاریخ  : ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ /۲/ ۱۴۰۰

 شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱ /۱۴۰۰  لغایت ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

روخوانی و روان خوانی قرآن کریم ( فروردین 1400 )

روخوانی و روان خوانی قرآن کریم ( فروردین 1400 )

   آغاز ثبت نام دوره رو خوانی و روانخوانی قرآن کریم 

   (۲۸ ساعت ضمن خدمت با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS)
   ( کد دوره ۹۲۵۰۳۸۹۶ )
     اهداف آموزش :

   - آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم   /  آشنایی با حروف

     الفبای عربی ، صداها ، تلفظ ، ضمایر و قواعد و ...

   (  هزینه دوره :  ۲۸۸۰۰تومان )

   زمان ثبت نام  از تاریخ  :  ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت  ۳ /۲ / ۱۴۰۰

    شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱ /۱۴۰۰ لغایت ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

مهارت بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس ( فروردین ۱۴۰۰ )

مهارت بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس ( فروردین ۱۴۰۰ )

   آغاز ثبت نام بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس 

   (۴۴ ساعت ضمن خدمت)

   کد دوره ۹۱۴۰۲۴۱۰ با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   ( هزینه دوره : ۵۲۰۰۰ تومان )

     اهداف دوره : آشنایی با وظایف و مهارت های مدیریت آموزشگاهی 

    آشنایی با انواع و ارکان نامه های اداری ، آشنایی با آیین نامه ها و مقررات آموزشی 

  زمان ثبت نام از تاریخ  ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ / ۲/ ۱۴۰۰

     شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱ /۱۴۰۰ لغایت ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

بسته جامع مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان ( فروردین ۱۴۰۰ )

بسته جامع مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان ( فروردین ۱۴۰۰ )

   قابل توجه فرهنگیان ارجمند ( برای اولین بار در ایران ) 

  آغاز ثبت نام بسته جامع مهارت های حرفه ای و تخصصی معلمان

   110 ساعت ضمن خدمت تخصصی ویژه فرهنگیان 

    ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

     (  هزینه دوره : ۹۹۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام از تاریخ ۵/ ۱/ ۱۴۰۰ لغایت ۳ / ۲ / ۱۴۰۰

   سرفصل های دوره بسته تخصصی مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان :  

 - دوره مهارت بدو خدمت معلمان : ۵۴ ساعت با کد دوره ۹۱۴۰۲۴۰۹  

 - دوره مدیریت کلاس درس : ۳۲ ساعت با کد دوره ۹۱۴۰۱۵۲۲

 - دوره  elearning  ( آموزش الکترونیکی) : ۲۴ساعت با کد دوره ۹۱۴۰۰۸۱۰  

 شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۶ / ۱ /۱۴۰۰  لغایت  ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

بسته جامع فناوری های نوین آموزشی ( فروردین ۱۴۰۰ )

بسته جامع فناوری های نوین آموزشی ( فروردین ۱۴۰۰ )

  قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

  آغاز ثبت نام دوره بسته جامع فناوری های نوین آموزشی 

     ۹۴ساعت ضمن خدمت ویژه فرهنگیان 

    ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

    (  هزینه دوره : ۸۹۰۰۰ تومان )

   زمان ثبت نام از تاریخ  ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ /۲/ ۱۴۰۰

   سرفصل های دوره بسته جامع فناوری های نوین آموزشی :  

  -  دوره تولید محتوای الکترونیک : 48 ساعت ضمن خدمت با کد دوره ۹۲۰۰۲۴۱۴ 

  - دوره راه اندازی کسب و کار نوآورانه ( استارت آپ ) : 24 ساعت با کد دوره ۹۹۵۰۶۷۲۸ 

   -  دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه : 22 ساعت با کد دوره ۹۲۰۰۳۰۷۹  

     شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۶ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت  ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

مهارت اول -مفاهیم پایه فناوری اطلاعات(فروردین ۱۴۰۰)

مهارت اول -مفاهیم پایه فناوری اطلاعات(فروردین ۱۴۰۰)

   آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت مفاهیم پایه فناوری اطلاعات 

    ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
     و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ  ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت  ۳ / ۲/ ۱۴۰۰
    نسبت به ثبت نام در مهارت اول (مفاهیم پایه فناوری اطلاعات) اقدام نمایند .

      شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱ /۱۴۰۰ لغایت  ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

مهارت دوم - WINDOWS ( فروردین ۱۴۰۰)

مهارت دوم - WINDOWS ( فروردین ۱۴۰۰)
 

   آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت WINDOWS 

    ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
   و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ  ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت  ۳ / ۲ / ۱۴۰۰
    نسبت به ثبت نام در مهارت دوم ( ویندوز )  اقدام نمایند .

    شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱ /۱۴۰۰ لغایت ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

مهارت سوم - WORD ( فروردین ۱۴۰۰ )

مهارت سوم -  WORD ( فروردین ۱۴۰۰ )

 

   آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت WORD

   ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
   و نیروهای جدیدالاستخدام  ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ / ۲ / ۱۴۰۰
    نسبت به ثبت نام دردوره مهارت سوم ( ورد ) اقدام نمایند .
   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت  ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

مهارت چهارم - EXCEL ( فروردین ۱۴۰۰ )

مهارت چهارم - EXCEL ( فروردین ۱۴۰۰ )
  

   آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت EXCEL 

   ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
   و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ / ۲ / ۱۴۰۰
    نسبت به ثبت نام دردوره مهارت چهارم  (اکسل ) اقدام نمایند .
   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

مهارت پنجم - ACCESS ( فروردین ۱۴۰۰ )

مهارت پنجم - ACCESS ( فروردین ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ACCESS

  ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
   و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ / ۲ / ۱۴۰۰ 
  نسبت به ثبت نام دردوره مهارت پنجم ( اکسس ) اقدام نمایند .  
  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت  ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

مهارت ششم - power point ( فروردین ۱۴۰۰ )

مهارت ششم - power point ( فروردین ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت POWER POINT 

  ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
   و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ /۲ / ۱۴۰۰
  نسبت به ثبت نام دردوره مهارت  ششم  ( پاورپونت ) اقدام نمایند .
شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت  ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

 

مهارت هفتم - اینترنت ( فروردین ۱۴۰۰ )

مهارت هفتم - اینترنت ( فروردین ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت اینترنت 
  ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
   و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) 
   همکاران ارجمند می توانند از تاریخ ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت  ۳ / ۲ / ۱۴۰۰
   نسبت به ثبت نام دردوره مهارت هفتم  (اینترنت ) اقدام نمایند .
  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

دوره گرافیک رایانه ای فتوشاپ ( فروردین ۱۴۰۰ )

دوره گرافیک رایانه ای فتوشاپ ( فروردین ۱۴۰۰ )
 
  آغاز ثبت نام  دوره گرافیک رایانه ای فتوشاپ 
   (با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۴۸ )
  (اولین تجربه آموزش الکترونیکی جهت ورود به عرصه طراحی و گرافیک ) 
  ( 48 ساعت ضمن خدمت تخصصی و سراسری ویژه تمامی رشته های شغلی )
  ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  (  هزینه دوره :۶۰۰۰۰ تومان )

  زمان  ثبت نام  از تاریخ   ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ / ۲ / ۱۴۰۰

  اهداف کلی آموزش : 
  توانایی کار با نرم افزار فتوشاپ / توانایی استفاده از ابزارها و منوهای گوناگون نرم افزار 
  توانایی رتوش و مونتاژ عکس   /  توانایی تولید انیمیشن 
  توانایی استفاده از افکت های گوناگون برای ویرایش تصاویر / توانایی تولید تصاویر و
  طراحی بنرهای با کیفیت - توانایی تولید صفحات و تصاویر مناسب برای صفحات وب   
  پوستر  /  طراحی بروشور  / طراحی کارت ویزیت / چاپ عکس پرسنلی و ...  
  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت  ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

تولید محتوای الکترونیکی ( فروردین ۱۴۰۰)

تولید محتوای الکترونیکی ( فروردین ۱۴۰۰)

   

   آغاز ثبت نام دوره تولید محتوای الکترونیکی ( ۴۸ساعت )

   کد دوره ۹۲۰۰۲۴۱۴ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۴۳۰۰۰تومان )

   زمان ثبت نام : از تاریخ ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ / ۲/ ۱۴۰۰

   این دوره شامل آموزش کار با نرم افزار تولید محتوای الکترونیک 

   Adobe Captivate 2019 می باشد که آخرین نسخه از این نرم افزار است .                                                                                                    

  شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت  ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

دوره راه اندازی کسب و کار نوآورانه - استارتاپ ( فروردین ۱۴۰۰ )

دوره راه اندازی کسب و کار نوآورانه - استارتاپ ( فروردین ۱۴۰۰ )

 

  آغاز ثبت نام دوره راه اندازی کسب و کار نوآورانه (استارتاپ ) 

  ۲۴ ساعت ضمن خدمت (کد دوره  ۹۹۵۰۶۷۲۸ )
 ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  (  هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

 زمان ثبت نام : از تاریخ  ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ /۲ / ۱۴۰۰

  این دوره می تواند مرجعی خوب برای یاد گیری فنون راه اندازی کسب و کار های نوین

   باشد. ما در این دوره سعی می کنیم مفاهیم کسب و کار های نوپای نوآورانه،

   ایده پردازی، مدیریت کسب و کار، کسب و   کار های مبتنی بر IT و تکنولوژی های روز 

   تجارت الکترونیک، نمونه های اولیه از ایده یا محصول و... را معرفی   کرده

   و به بررسی آن ها بپردازیم.

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه ( فروردین ۱۴۰۰ )

مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه ( فروردین ۱۴۰۰ )

 

  آغاز ثبت نام دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه (۲۲ساعت) 

  کد دوره  ۹۲۰۰۳۰۷۹ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   (هزینه دوره : ۲۲۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام : از تاریخ ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت  ۳ / ۲ / ۱۴۰۰

  در این دوره به آموزش چهار مبحث اصلی خواهیم پرداخت:

  اتوماسیون اداری،  ( Word) ،  (Excel )  ، ( power point )

  امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی  نیاز  به یادگیری  مهارت های کار با رایانه و ابزارها و

  تکنولوژی های نوین دارید. شاید وقت آن رسیده است که به تکنولوژی روی آورید.

  اگر به پیشرفت در شغل و حرفه ی خود اهمیت می دهید و دوست دارید همواره بروز باشید؛

  این دوره دقیقا برای شما طراحی شده است.

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

دوره بدو خدمت معلمان ( فروردین ۱۴۰۰ )

دوره بدو خدمت معلمان ( فروردین ۱۴۰۰ )

 

  آغاز ثبت نام دوره بدو خدمت معلمان (۵۴ ساعت )

  کد دوره ۹۱۴۰۲۴۰۹  ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  (  هزینه دوره : ۴۸۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام  ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ / ۲ / ۱۴۰۰ 

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷  / ۱  /۱۴۰۰ لغایت ۵  / ۲ / ۱۴۰۰

مدیریت کلاس درس ( فروردین ۱۴۰۰ )

مدیریت کلاس درس ( فروردین ۱۴۰۰ )

 

آغاز ثبت نام دوره مدیریت کلاس درس (۳۲ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۴۰۱۵۲۲ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۳۲۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ / ۲/ ۱۴۰۰

    شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

دوره آموزش الکترونیکی -elearning (فروردین ۱۴۰۰)

دوره  آموزش الکترونیکی -elearning (فروردین ۱۴۰۰)
 
  آغاز ثبت نام دوره  آموزش الکترونیکی-elearning  (۲۴ ساعت)

  با کد دوره  : ۹۱۴۰۰۸۱۰ با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

  (هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام   ۵/ ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ / ۲ / ۱۴۰۰

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

 

دوره افت تحصیلی و پیشگیری از آن ( فروردین ۱۴۰۰ )

 دوره افت تحصیلی و پیشگیری از آن ( فروردین ۱۴۰۰ )

 

    آغاز ثبت نام دوره افت تحصیلی و پیشگیری از آن (۲۰ساعت)

    کد دوره  : ۹۱۴۰۰۴۵۹ با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

    (هزینه دوره : ۲۰۰۰۰تومان )

    زمان ثبت نام  ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت  ۳ / ۲ / ۱۴۰۰

      شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت  ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

انگیزش تحصیلی و مطالعه ( فروردین ۱۴۰۰ )

انگیزش تحصیلی و مطالعه ( فروردین ۱۴۰۰ )

  آغاز ثبت نام دوره انگیزش تحصیلی و مطالعه (۱۲ساعت)

  کد دوره  :  ۹۱۴۰۰۴۶۰ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

  (  هزینه دوره : ۱۲۰۰۰ تومان )

  زمان ثبت نام ۵ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت  ۳ / ۲ / ۱۴۰۰ 

   شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۷ / ۱  /۱۴۰۰ لغایت ۵ / ۲ / ۱۴۰۰

سند تحول بنیادین ( فروردین ۱۴۰۰ )

سند تحول بنیادین ( فروردین ۱۴۰۰ )
 

  آغاز ثبت نام دوره سند تحول بنیادین  (۱۶ساعت)

  کد دوره  : ۹۱۴۰۲۰۹۵ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

   اهداف دوره :  مبانی نظری سند تحول بنیادین اموزش و پرورش، فلسفه تربیت رسمی

   و عمومی جمهوری اسلامی ایران، ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت، آشنایی با زیر 

   نظام های سند تحول، مدرسه صالح، معلم صالح، متن سند تحول شامل مباحثی مانند 

   چشم انداز، مدرسه درچشم انداز ۱۴۰۴، راهبردکلی و اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین

   ( هزینه دوره :  ۱۹۰۰۰ تومان )

   زمان ثبت نام  از تاریخ  :  ۹ / ۱ / ۱۴۰۰ لغایت ۳ / ۲ / ۱۴۰۰

    شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  : ۱۱ / ۱ /۱۴۰۰ لغایت ۵ / ۲ / ۱۴۰۰