مهارت ششم - power point

مهارت ششم - power point

آغاز ثبت نام دوره تک مهارت POWER POINT

 دوره الزامی ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
 و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) (به صورت آموزش مجازی برخط )