مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه

مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه

آغاز ثبت نام دوره عمومی مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه (۲۲ساعت)

کد دوره ۹۲۰۰۳۰۷۹ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

(هزینه دوره : ۳۳۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

در این دوره به آموزش چهار مبحث اصلی خواهیم پرداخت:

اتوماسیون اداری ( Word) ، (Excel ) ، ( power point )

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی نیاز به یادگیری مهارت های کار با رایانه و ابزارها و

تکنولوژی های نویندارید. شاید وقت آنرسیده است که به تکنولوژی روی آورید.

اگر به پیشرفت در شغل و حرفه ی خود اهمیت می دهید و دوست دارید همواره بروز باشید؛

این دوره دقیقا برای شما طراحی شده است.