دوره فناوری آموزشی

دوره فناوری آموزشی

آغاز ثبت نام دوره فناوری آموزشی ( ۲۰ساعت )

(ویژه دبیران متوسطه اول)

کد دوره ۹۹۵۰۶۸۸۵( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

( هزینه دوره : ۳۰۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره :  آشنایی با مبانی و مفاهیم  اولیه تولید محتوای الکترونیکی

 آشنایی با انواع فرمت های عکس و فیلم  - آشنایی با ابزارهای تولید محتوا با تلفن همراه

نحوه دانلود و نصب نرم افزارها در تلفن همراه - نحوه ضبط فیلم از صفحه تلفن همراه 

آشنایی با نرم افزار ویرایش فیلم در تلفن همراه  - آشنایی با نرم افزار ویرایش تصاویر و ...