دوره تولید محتوای الکترونیکی با موبایل

دوره تولید محتوای الکترونیکی با موبایل
 ثبت نام  دوره تولید محتوای الکترونیکی با موبایل 

  ( ۴۰ ساعت ضمن خدمت تخصصی و سراسری ویژه تمامی رشته های شغلی )

  ( با کد دوره ۹۹۵۰۷۰۰۰ و ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

  (  شهریه دوره : ۶۰۰۰۰تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )
  اهداف دوره : آشنایی با مفهوم تولید محتوای الکترونیکی 
 آشنایی با نرم افزارهای مرتبط نظیر اینشات/ کاین مستر / کنوا / ایکس رکوردر
ضرورت توجه به تولید محتوا و تاثیر گذاری محتوای تولید شده توسط گوشی همراه