برنامه نویسی اندروید

برنامه نویسی اندروید
 ثبت نام  دوره برنامه نویسی مقدماتی اندروید

 ( ۴۸ ساعت ضمن خدمت تخصصی و سراسری ویژه تمامی رشته های شغلی )

  ( با کد دوره ۹۹۵۰۶۹۹۹ و ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

  ( شهریه دوره : ۷۲۰۰۰تومان )  (به صورت آموزش مجازی برخط )
  اهداف دوره : آشنایی با تکنولوژی های ساخت برنامه موبایل
 آشنایی با انواع تکنولوژی های تلفن همراه/ آشنایی با نحوه انتشار برنامه اندرویدی