بسته جامع هوش مصنوعی

بسته جامع هوش مصنوعی

  آغاز ثبت نام بسته جامع هوش مصنوعی

 ۶۴ ساعت ضمن خدمت تخصصی ویژه فرهنگیان 

   ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

   شهریه دوره با تخفیف ویژه (زیر قیمت مصوب دولتی ) ۹۶۰۰۰ تومان 

   سرفصل های دوره ٰبسته جامع هوش مصنوعی  :

- هوش مصنوعی ( مقدماتی ) ۳۶ ساعت با کد دوره ۹۹۵۰۷۰۰۱  

- هوش مصنوعی (پیشرفته)  ۲۸ ساعت با کد دوره ۹۹۵۰۷۰۰۷