بسته جامع مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان

 بسته جامع مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان

  

   قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

   آغاز ثبت نام بسته جامع مهارت های حرفه ای و تخصصی معلمان

 ۱۱۰ ساعت ضمن خدمت تخصصی ویژه فرهنگیان 

  ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

   (  هزینه دوره : ۱۶۵۰۰۰ تومان )

   سرفصل های دوره بسته تخصصی مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان :  

 - دوره مهارت بدو خدمت معلمان : ۵۴ ساعت با کد دوره ۹۱۴۰۲۴۰۹  

 - دوره مدیریت کلاس درس : ۳۲ ساعت با کد دوره ۹۱۴۰۱۵۲۲

 - دوره  elearning  ( آموزش الکترونیکی) : ۲۴ساعت با کد دوره ۹۱۴۰۰۸۱۰