روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

 آغاز ثبت نام دوره رو خوانی و روانخوانی قرآن کریم 

   (۲۸ ساعت ضمن خدمت عمومی با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS)
   ( کد دوره ۹۲۵۰۳۸۹۶ ) (به صورت آموزش مجازی برخط )
   ( هزینه دوره :  ۴۲۰۰۰ تومان )
   اهداف دوره :

   - آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم   /  آشنایی با حروف

    الفبای عربی ، صداها ، تلفظ ، ضمایر و قواعد و ...